آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ایجرود– ۹۷/۶/۷

 

 

آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ایجرود تا مورخه ۹۷/۶/۷ به شرح زیر می باشد .

* بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .

 

 

شهرستانبخشدهستانروستا/شهرشماره پلاکشماره بخشرئیس مرکز خدمات تلفن مرکز خدمات نام شرکت مجری طرح کاداسترمدیر پروژهشماره تماسپرونده خوانیبرداشت حد و حدود قطعاتفرم های اطلاعات توصیفی نقشه امور اراضی
ایجرودمرکزیگلابرتله گرد315رضاجعفري 024-36722171ارکان پدید آبجلال اکبر زاده09144475371در حال اجرادر حال اجرادر حال اجرادر حال اجرا
ایجرودمرکزیگلابريدي بلاغ325رضاجعفري 024-36722171ارکان پدید آبجلال اکبر زاده09144475371در حال اجرادر حال اجرادر حال اجرادر حال اجرا
ایجرودمرکزیایجرود بالاآقبلاغ665رضاجعفري 024-36722171نقشه پردازان پارسعلی محمدی۰۹۱۲۵۱۵۹۵۳۰در حال اجرادر حال اجرادر حال اجرادر حال اجرا
ایجرودمرکزیسعید آبادمزرعه قره بلاغ1856رضاجعفري 024-36722171ارکان پدید آبجلال اکبر زاده09144475371در حال اجرادر حال اجرادر حال اجرادر حال اجرا

مطالب مرتبط

نظر بدهید