ارائه گزارش از فرآیند اجرایی پروژه های کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات در حضور آیت الله خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان – ۹۷/۱۰/۰۲

ارائه گزارش از فرآیند اجرایی پروژه های کاداستر اراضی کشاورزی و رفع تداخلات در حضور آیت الله خاتمی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان و ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان
یکشنبه ٢ دی ماه ١٣٩٧

مطالب مرتبط