استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای میمون دره شهرستان ابهر

استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای میمون دره شهرستان ابهر استان زنجان که توسط شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در حال اجرا می باشد.
مهرماه۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط