اولین جلسه کارگروه شهرستانی رفع تداخلات در پلاک های اسفرین و شیخ موسی شهرستان خدابنده – ۹۷/۰۷/۲۴

اولین جلسه کارگروه شهرستانی رفع تداخلات مطابق با شیوه نامه اصلاحی ، در پلاک های اسفرین و شیخ موسی شهرستان خدابنده
سه شنبه ۲۴ مهرماه ۱۳۹۷

مطالب مرتبط