برگزاری جلسه نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی ابهر با طرح کاداستر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر

جلسه توجیهی طرح کاداستر و نحوه بررسی و کنترل فرم های اطلاعات توصیفی طرح مذکور به ریاست جناب آقای مهندس بهروزی نیا رئیس امور اراضی شهرستان ابهر و با حضور روسای محترم مراکز خدمات شهرستان ابهر و کارشناسان پهنه بندی شهرستان ابهر و کارشناسان مدیریت امور اراضی استان زنجان، در سالن جلسات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابهر در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۹۹، برگزار گردید.

 

مطالب مرتبط