Warning: get_current_user() has been disabled for security reasons in /home/agricada/public_html/wp-content/plugins/foobox-image-lightbox/freemius/includes/class-fs-logger.php on line 89
تاکنون از مجموع بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار پلاک ‌های شناسایی شده – پایگاه اطلاع رسانی کاداستر و رفع تداخلات استان زنجان

تاکنون از مجموع بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار پلاک ‌های شناسایی شده

رییس سازمان امور اراضی کشور در جلسه کارگروه رفع تداخلات مرکزی کشور در ارومیه:
تاکنون از مجموع بیش از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار پلاک ‌های شناسایی شده دارای تداخل در سطح کشور که در دستور کار کمیسیون‌ های استانی قرار گرفته، بیش از ۳۸۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی رفع تداخل شده است .
 اجرای صحیح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ ها، قوانین مرتبط با اجرای حدنگاری و رفع تداخلات اراضی و همچنین ایجاد بسترهای لازم برای سنددار شدن زمین های کشاورزان، از اصلی‌ترین اولویت ‌های سازمان امور اراضی و همچنین از رئوس مسائل مورد تاکید وزیر جهاد کشاورزی است.

مطالب مرتبط