جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۷/۳۰

جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط