جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم – ۹۷/۷/۳۰

جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سازمان امور اراضی کشور

دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط