جلسه ارائه گزارش طرح کادستر اراضی کشاورزی در دفتر مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان

جلسه ارائه گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان زنجان، مورخ  ۲۴ بهمن ماه سال ۹۸، از سوی جناب آقای انصاری مدیر امور اراضی و سرکار خانم مهندس مهسا امینی رئیس اداره مهندسی و حدنگاری امور اراضی استان زنجان و با حضور جناب آقای خدائی معاون مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراها به ریاست جناب آقای هادوی مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان در دفتر ایشان برگزار گردید.

در این جلسه پس از ارائه گزارش درباره اقدامات امور اراضی و موانع و مشکلات موجود در اجرای طرح، تصمیمات لازم جهت جلب مشارکت روستائیان در طرح مذکور اتخاذ گردید.

 

مطالب مرتبط