جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور اراضی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابهر، روسای ادارات مهندسی ، ساماندهی و‌ روسای امور اراضی شهرستان های فوق در محل سالن جلسات مدیریت امور اراضی استان برگزار گردید.

سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط