جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان – ۹۷/۱۰/۰۸

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان با حضور رئیس محترم امور اراضی شهرستان و شرکت مهندسین مشاور سامانه توسعه نقشه، در محل اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری مدیریت امور اراضی استان زنجان

شنبه ۸ دی ماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط