جلسه توجیهی و ترویجی طرح های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان زنجان

جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حقیقی بخشدار محترم مرکزی زنجان و دهیاران محترم بخش مرکزی زنجان و با حضور رئیس اداره حفظ کاربری امور اراضی استان زنجان جناب آقای مهندس شمس و کارشناسان اداره مهندسی و حدنگاری در ۱۶بهمن ماه در سالن جلسات فرمانداری استان زنجان برگزار گردید.در این جلسه با توجه به اهمیت اجرای طرح های کاداستر و رفع تداخلات توضیحاتی درباره تعاریف و مزایای طرح های مذکور به دهیاران محترم به عنوان نماینده و پل ارتباطی بین امور اراضی  و مردم در روستاها ارائه گردید.در این جلسه به یک سری از سوالات دهیاران محترم در رابطه با روند اجرای طرح های مذکور توسط کارشناسان مربوطه پاسخ داده شد.

مطالب مرتبط