جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک باغدره شهرستان خرمدره استان زنجان – ۹۷/۱۰/۰۲

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک باغدره شهرستان خرمدره استان زنجان با حضور  مدیر امور اراضی، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضاء کارگروه شهرستانی رفع تداخلات و کارشناسان مرتبط در محل مدیریت امور اراضی استان زنجان
یکشنبه ٢ دی ماه ١٣٩٧

مطالب مرتبط