جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان زنجان مورخ۸ بهمن ۹۸

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان زنجان مورخ ۸ بهمن ماه ۹۸ جهت بررسی پلاک های بولاماجی، زرنان و کج کلاه در مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید.

تصاویر جلسه مربوطه :

مطالب مرتبط