جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان طارم مورخ۸ بهمن ماه ۹۸

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان طارم مورخ۸ بهمن ماه ۹۸ برای پلاک های کهریزخرم آباد، کوهکن، قارقلی چم و صومعه بر در محل مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید.

تصاویر مربوط به جلسه:

مطالب مرتبط