جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های

-گلجه شهرستان ابهر
-باغدره شهرستان خرمدره
-اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه
-سرخ دیزج شهرستان سلطانیه
-بوئین شهرستان سلطانیه
-علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه
-دهنه شهرستان طارم
– هزار رود شهرستان طارم

با حضور اعضاء کمیسیون استانی و کارشناسان مرتبط  در محل سالن جلسات سازمان جهادکشاورزی استان زنجان برگزار گردید.

چهارشنبه ۵ دی ماه ١٣٩٧

 

 

مطالب مرتبط