جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های چمله، دستجرده و درام شهرستان طارم – ۹۷/۰۹/۲۶

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های چمله، دستجرده و درام شهرستان طارم، با توجه به حساسیت پلاک ها و درخواست فرماندار و‌ دادستان شهرستان، این جلسه در حضور فرماندار، دادستان، اعضاء کمیسیون استانی و کارگروه رفع تداخلات شهرستان در محل فرمانداری شهرستان طارم برگزار گردید.
دوشنبه ٢۶ آذرماه ١٣٩٧

مطالب مرتبط