جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۹۸

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی،  مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آقای دکتر آقاجانلو، مدیر محترم امور اراضی استان جناب آقای انصاری، معاونت محترم حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آقای فقیه، رئیس محترم کاداستر ثبت اسناد و املاک استان جناب آقای  عابدینی ، رئیس اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری اراضی خانم مهندس امینی و رئیس اداره ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی جناب آقای خدرلو و سایر همکاران محترم مدیریت امور اراضی در سالن جلسات مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید.

 

تصاویر مربوط به جلسه:

مطالب مرتبط