جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک چمله شهرستان طارم – ۹۷/۹/۱۳

‍ جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک چمله شهرستان طارم با حضور مدیر محترم جهادکشاورزی و رئیس محترم امور اراضی شهرستان طارم و شرکت مهندسین مشاور تیوکاوان اطلس، در محل اداره ساماندهی، مهندسی و حدنگاری مدیریت امور اراضی استان زنجان
سه شنبه ۱۳ آذرماه ۱۳۹۷

 

مطالب مرتبط