نقشه اجرای طرح کاداستر سال ۹۶ و ۹۷

نقشه اجرای طرح کاداستر  و نقشه برداری هوایی در سال های ۹۶ و ۹۷

محدوده نقشه برداری هوایی قرمز متعلق به سال ۱۳۹۶ 

محدوده نقشه برداری هوایی آبی متعلق به سال ۱۳۹۶

مطالب مرتبط

نظر بدهید