گردهمایی سراسری مدیران امور اراضی سراسر کشور با حضور مهندس اورنگی رییس سازمان امور اراضی کشور

گردهمایی سراسری مدیران امور اراضی سراسر کشور با حضور مهندس اورنگی رییس سازمان امور اراضی کشور، دکتر قاسمی رییس سازمان جهادکشاورزی فارس، معاونین و مدیران ستاد سازمان و مدیران استانی هم اکنون در شهر شیراز در حال برگزاری است. بررسی و ارزیابی اقدامات ستاد سازمان و مدیریت های استانی در حوزه های حفظ، ساماندهی و توسعه اراضی کشاورزی و تشریح و تبیین برنامه ها و سیاست های کلان سازمان از جمله اهداف و دستورکارهای این گردهمایی دو روزه است.

 

مطالب مرتبط