اخبار

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات برای روستاهای شهرک و خانقاه – شهرستان ایجرود در مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون رفع تداخلات برای شهرستان های خدابنده، ابهر، خرمدره، ماهنشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بیشتر بخوانید

کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در  پلاک شهرستان خرمدره – ۹۸/۰۲/۲۵
کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در ۲ پلاک شهرستان خرمدره به مساحت ۳۹۹۵ هکتار که منجر به افزایش ۳۴۵ هکتار به اراضی غیرملی گردید. در این جلسه ابهامات کارگروه های شهرستانی د
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱
جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور
بیشتر بخوانید