اخبار

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ اسفند ماه ۹۸
جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۲/۱۵ با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی،  مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان جناب آ
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸
جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی، مدیر کل محترم امور اقتصادی و داریی استان جناب آقای ع
بیشتر بخوانید

برگزاری جلسه نحوه همکاری مراکز خدمات کشاورزی  با طرح کاداستر در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان
جلسه توجیهی طرح کاداستر و نحوه بررسی و کنترل فرم های اطلاعات توصیفی طرح مذکور به ریاست جناب آقای مهندس امیر مقدمی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زنجان و با حضور جناب آقای مهند
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش طرح کادستر اراضی کشاورزی در دفتر مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان
جلسه ارائه گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان زنجان، مورخ  ۲۴ بهمن ماه سال ۹۸، از سوی جناب آقای انصاری مدیر امور اراضی و سرکار خانم مهندس مهسا امینی رئیس اداره م
بیشتر بخوانید

جلسه توجیهی و ترویجی طرح های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان زنجان
جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر حقیقی بخشدار محترم مرکزی زنجان و دهیاران محترم بخش مرکزی زنجان و با حضور رئیس اداره حفظ کاربری امور اراضی استان زنجان جناب آقای مهندس شمس و
بیشتر بخوانید