ابهر

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱
جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های -گلجه شهرستان ابهر -باغدره شهرستان خرمدره -اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه -سرخ دیزج شهرستان سلطانیه -بوئین شهرستان سلطانیه -علی آبا
بیشتر بخوانید

استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از  اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای کینه ورس شهرستان ابهر – آذر۹۷
استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از  اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای کینه ورس شهرستان ابهر استان زنجان که توسط شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در حال
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۷/۳۰
جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سا
بیشتر بخوانید

استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای میمون دره شهرستان ابهر
استقبال گسترده کشاورزان و مالکان اراضی از اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی در روستای میمون دره شهرستان ابهر استان زنجان که توسط شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در حال
بیشتر بخوانید