ایجرود

پایان عملیات اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی در روستای اغلبیک علیا شهرستان ایجرود
پایان عملیات اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی توسط شرکت مهندسین مشاور سامانه توسعه نقشه در روستای اغلبیک علیا شهرستان ایجرود استان زنجان و چاپ نقشه نهایی کاداستر  بر روی بنر
بیشتر بخوانید