خدابنده

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸
جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی، مدیر کل محترم امور اقتصادی و داریی استان جناب آقای ع
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱
جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور
بیشتر بخوانید

پایان عملیات اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی در روستاهای دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده
پایان عملیات اجرایی کاداستر اراضی کشاورزی توسط شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در روستاهای دهستان سجاسرود شهرستان خدابنده استان زنجان و چاپ نقشه نهایی کاداستر هر روس
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۷/۳۰
جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سا
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان های خدابنده و زنجان – ۹۷/۷/۳۰
جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس در پروژه های کاداستر و رفع تداخلات شهرستان های خدابنده و زنجان و پروژه تهیه ارتوفتو در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری
بیشتر بخوانید