خرمدره

کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در  پلاک شهرستان خرمدره – ۹۸/۰۲/۲۵
کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در ۲ پلاک شهرستان خرمدره به مساحت ۳۹۹۵ هکتار که منجر به افزایش ۳۴۵ هکتار به اراضی غیرملی گردید. در این جلسه ابهامات کارگروه های شهرستانی د
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۱۰/۱۱
جلسه ارائه گزارش عملکرد ، چالش ها و مشکلات پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر که با حضور مدیر امور
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های -گلجه شهرستان ابهر -باغدره شهرستان خرمدره -اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه -سرخ دیزج شهرستان سلطانیه -بوئین شهرستان سلطانیه -علی آبا
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک باغدره شهرستان خرمدره استان زنجان – ۹۷/۱۰/۰۲
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک باغدره شهرستان خرمدره استان زنجان با حضور  مدیر امور اراضی، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، اعضاء کارگروه شهرست
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر – ۹۷/۷/۳۰
جلسه ارائه گزارش، پروژه های رفع تداخلات و کاداستر شرکت مهندسین مشاور نقشه پردازان پارس در شهرستان های خدابنده، خرمدره و ابهر در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سا
بیشتر بخوانید