سلطانیه

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های -گلجه شهرستان ابهر -باغدره شهرستان خرمدره -اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه -سرخ دیزج شهرستان سلطانیه -بوئین شهرستان سلطانیه -علی آبا
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه – ۹۷/۱۰/۲
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات پلاک های سرخه دیزج، بویین، بیک بلاغی و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه با حضور مدیر امور اراضی، معاون حفاظت امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آ
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات در پلاک گلجه شهرستان ابهر و پلاک های بیک بلاغی، سرخه دیزج، بوئین و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه – ۹۷/۸/۲۶
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات در پلاک گلجه شهرستان ابهر و پلاک های بیک بلاغی، سرخه دیزج، بوئین و علی آباد گوشه شهرستان سلطانیه در محل دبیرخانه کمیسیون رفع تداخلات استان زن
بیشتر بخوانید

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک های کنگه، سرخه دیزج، علی آباد گوشه، ینگی آباد شهرستان سلطانیه
در راستای ابلاغ شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات، جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک های کنگه، سرخه دیزج، علی آباد گوشه، ینگی آباد شهرستان سلطانیه با حضور مدیرمحت
بیشتر بخوانید