طارم

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های شهرستان های ابهر ، خرمدره ، سلطانیه ، طارم – ۹۷/۱۰/۰۵
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های -گلجه شهرستان ابهر -باغدره شهرستان خرمدره -اولی بیک‌ شهرستان سلطانیه -سرخ دیزج شهرستان سلطانیه -بوئین شهرستان سلطانیه -علی آبا
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های چمله، دستجرده و درام شهرستان طارم – ۹۷/۰۹/۲۶
جلسه کمیسیون استانی رفع تداخلات در پلاک های چمله، دستجرده و درام شهرستان طارم، با توجه به حساسیت پلاک ها و درخواست فرماندار و‌ دادستان شهرستان، این جلسه در حضور فرماندار،
بیشتر بخوانید

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک چمله شهرستان طارم – ۹۷/۹/۱۳
‍ جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک چمله شهرستان طارم با حضور مدیر محترم جهادکشاورزی و رئیس محترم امور اراضی شهرستان طارم و شرکت مهندسین مشاور تیوکاوان اطلس،
بیشتر بخوانید

حضور معاون اداره کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور و همکاران محترم در جلسه ترویجی و آموزشی طرح کاداستر – ۹۷/۰۸/۲۰
حضور معاون اداره کل مهندسی و حدنگاری سازمان امور اراضی کشور و همکاران محترم در جلسه ترویجی و آموزشی طرح کاداستر اراضی کشاورزی روستای قارقلی چم شهرستان طارم استان زنجان ٢٠
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم – ۹۷/۷/۳۰
جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم در حضور مدیرکل محترم دفتر مهندسی و‌حدنگاری سازمان امور اراضی کشور دوشنبه ۳۰ مهرماه ۱
بیشتر بخوانید