طارم

جلسه کارگروه شهرستانی رفع تداخلات مطابق با شیوه نامه اصلاحی در پلاک های درام و دستجرده شهرستان طارم – ۹۷/۷/۲۸
جلسه کارگروه شهرستانی رفع تداخلات مطابق با شیوه نامه اصلاحی در پلاک های درام و دستجرده شهرستان طارم شنبه ۲۸ مهرماه ۱۳۹۷
بیشتر بخوانید

جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم  – ۹۷/۰۷/۲۳
جلسه ارائه گزارش شرکت مهندسین مشاور ریموت در پروژه کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم که با حضور مدیر امور اراضی، رئیس امور اراضی شهرستان، مدیر عامل شرکت ریموت و کارشناسا
بیشتر بخوانید

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک های پاوه رود و درام شهرستان طارم – ۹۷/۶/۲۴
در راستای ابلاغ شیوه نامه اصلاحی رفع تداخلات، جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک های پاوه رود و درام شهرستان طارم با حضور رئیس محترم امور اراضی شهرستان و شرکت
بیشتر بخوانید