ماهنشان

جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان – ۹۷/۱۰/۰۸
جلسه بررسی و نحوه تهیه نقشه امور اراضی در پلاک ماهنشان شهرستان ماهنشان با حضور رئیس محترم امور اراضی شهرستان و شرکت مهندسین مشاور سامانه توسعه نقشه، در محل اداره ساماندهی
بیشتر بخوانید