اقدامات ترویجی رفع تداخلات

اقدامات ترویجی و آموزشی انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون استان
به منظور کسب اطلاع از اقدامات ترویجی و آموزشی رفع تداخلات انجام شده توسط دبیرخانه کمیسیون استان ، فایل  پاورپوینت زیر را دریافت نمایید . دریافت فایل از سرور مدیافایر با ح
بیشتر بخوانید