رفع تداخلات

جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸
جلسه کمیسیون رفع تداخلات استان زنجان در تاریخ ۹۸/۱۱/۳۰با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان جناب آقای تاراسی، مدیر کل محترم امور اقتصادی و داریی استان جناب آقای ع
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان طارم مورخ۸ بهمن ماه ۹۸
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان طارم مورخ۸ بهمن ماه ۹۸ برای پلاک های کهریزخرم آباد، کوهکن، قارقلی چم و صومعه بر در محل مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید. تص
بیشتر بخوانید

جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان زنجان مورخ۸ بهمن ۹۸
جلسه پیش کمیسیون رفع تداخلات_شهرستان زنجان مورخ ۸ بهمن ماه ۹۸ جهت بررسی پلاک های بولاماجی، زرنان و کج کلاه در مدیریت امور اراضی استان زنجان برگزار گردید. تصاویر جلسه مربو
بیشتر بخوانید

جلسه کمیسیون رفع تداخلات برای شهرستان های خدابنده، ابهر، خرمدره، ماهنشان در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
بیشتر بخوانید