ابهر

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ابهر– ۹۷/۶/۴
صفحه در حال بروزرسانی می باشد .   آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ابهر تا مورخه ۹۷/۶/۴ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین
بیشتر بخوانید