ایجرود

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ایجرود– ۹۷/۶/۷
    آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ایجرود تا مورخه ۹۷/۶/۷ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .
بیشتر بخوانید