خدابنده

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان خدابنده – ۹۷/۶/۶
      آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان خدابنده تا مورخه ۹۷/۶/۶ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خوا
بیشتر بخوانید