زنجان

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان زنجان – ۹۷/۶/۳
  آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان زنجان تا مورخه ۹۷/۶/۳ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .  
بیشتر بخوانید