طارم

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان طارم – ۹۷/۴/۳۰
آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان طارم تا مورخه ۹۷/۴/۳۱ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد .  
بیشتر بخوانید