ماهنشان

آخرین گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی شهرستان ماهنشان – ۹۷/۵/۲۹
    آخرین گزارش وضعیت روستاهای کاداستر شده شهرستان ماهنشان تا مورخه ۹۷/۵/۲۹ به شرح زیر می باشد . * بروزرسانی ها و تغییرات  بعدی نیز در همین صفحه اعمال خواهد شد
بیشتر بخوانید