استان زنجان

نقشه اجرای طرح کاداستر سال ۹۶ و ۹۷
نقشه اجرای طرح کاداستر  و نقشه برداری هوایی در سال های ۹۶ و ۹۷ محدوده نقشه برداری هوایی قرمز متعلق به سال ۱۳۹۶  محدوده نقشه برداری هوایی آبی متعلق به سال ۱۳۹۶
بیشتر بخوانید