استان زنجان

جلسه ارائه گزارش طرح کادستر اراضی کشاورزی در دفتر مدیر کل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان
جلسه ارائه گزارش اجرای طرح کاداستر اراضی کشاورزی استان زنجان، مورخ  ۲۴ بهمن ماه سال ۹۸، از سوی جناب آقای انصاری مدیر امور اراضی و سرکار خانم مهندس مهسا امینی رئیس اداره م
بیشتر بخوانید

نقشه اجرای طرح کاداستر سال ۹۶ و ۹۷
نقشه اجرای طرح کاداستر  و نقشه برداری هوایی در سال های ۹۶ و ۹۷ محدوده نقشه برداری هوایی قرمز متعلق به سال ۱۳۹۶  محدوده نقشه برداری هوایی آبی متعلق به سال ۱۳۹۶
بیشتر بخوانید